• Leite Zebu
  • Gir Leiteiro
single product

ANGICO

Convencional - R$ 25,60


single product
new

ASTECA

Convencional - R$ 16,20


single product
new

BARBANTE

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 133,60

single product

BIG


Sexado Fêmea - R$ 180,40

single product
new

BRAHMINE

Convencional - R$ 18,80
Sexado Fêmea - R$ 133,60

single product

BRIGADEIRO

Convencional - R$ 21,50


single product
new

CACIQUE

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 153,80

single product
new

CAPITÓLIO

Convencional - R$ 20,30
Sexado Fêmea - R$ 123,00

single product
new

CAVALCANTE

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 147,00

single product

CAZUZA

Convencional - R$ 29,60
Sexado Fêmea - R$ 187,00

single product

COWBOY FIV


Sexado Fêmea - R$ 135,00

single product
new

DADAMIYO

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 133,60

single product

DAVI

Convencional - R$ 25,60
Sexado Fêmea - R$ 140,30

single product
new

DEKO

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 127,00

single product

DESTAQUE

Convencional - R$ 24,20


single product

DESTINO

Convencional - R$ 24,20


single product

DUKE

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 131,00

single product

ESPANTO

Convencional - R$ 26,80
Sexado Fêmea - R$ 160,40

single product
new

EXTREMO

Convencional - R$ 24,20


single product

FERIADO

Convencional - R$ 46,80
Sexado Fêmea - R$ 494,20

single product

FIDALGO

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 133,60

single product

FIDEL

Convencional - R$ 22,80
Sexado Fêmea - R$ 133,60

single product

FULMINANTE

Convencional - R$ 28,10
Sexado Fêmea - R$ 164,40

single product

GABARITO

Convencional - R$ 24,80
Sexado Fêmea - R$ 153,80

single product

GALAXY


Sexado Fêmea - R$ 116,30

single product

GARANTIDO

Convencional - R$ 33,50
Sexado Fêmea - R$ 200,40

single product
new

GREGO


Sexado Fêmea - R$ 107,00

single product

GURI

Convencional - R$ 18,80


single product

HADJI


Sexado Fêmea - R$ 147,00

single product

HERCULES

Convencional - R$ 24,20


single product
new

HERCULES FIV

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 140,30

single product

HEROS FIV

Convencional - R$ 17,60
Sexado Fêmea - R$ 127,00

single product

IMPERATIVO

Convencional - R$ 22,80
Sexado Fêmea - R$ 144,40

single product

INFORMAL

Convencional - R$ 22,80
Sexado Fêmea - R$ 127,00

single product

INOVO

Convencional - R$ 40,10


single product

IODO


Sexado Fêmea - R$ 113,70

single product

IRADO FIV

Convencional - R$ 18,20


single product

JAGUAR

Convencional - R$ 260,60


single product

JAGUNÇO AVLA

Convencional - R$ 18,80
Sexado Fêmea - R$ 132,40

single product
new

JARDO

Convencional - R$ 29,60
Sexado Fêmea - R$ 167,10

single product

JOGRAL

Convencional - R$ 187,00
Sexado Fêmea - R$ 2003,10

single product

JUIZ


Sexado Fêmea - R$ 147,00

single product

KADIR


Sexado Fêmea - R$ 187,00

single product

KAREL

Convencional - R$ 29,60
Sexado Fêmea - R$ 200,40

single product

LANCE


Sexado Fêmea - R$ 120,30

single product

LANCELOTTI


Sexado Fêmea - R$ 147,00

single product

LIPE

Convencional - R$ 26,80
Sexado Fêmea - R$ 157,70

single product
new

MAESTRO


Sexado Fêmea - R$ 147,00

single product

MAGNÍFICO

Convencional - R$ 25,60


single product
new

MARÍTIMO

Convencional - R$ 24,20
Sexado Fêmea - R$ 147,00

single product

MEIB

Convencional - R$ 24,80
Sexado Fêmea - R$ 135,00

single product

MONTE BELO

Convencional - R$ 60,30


single product

OKNAGAR

Convencional - R$ 24,20


single product

PICASSO

Convencional - R$ 28,10
Sexado Fêmea - R$ 240,50

single product

SAN GIORGIO

Convencional - R$ 22,80
Sexado Fêmea - R$ 137,80

single product

SANSÃO


Sexado Fêmea - R$ 1469,00

single product

SIGNO

Convencional - R$ 22,80
Sexado Fêmea - R$ 127,00

single product

SOBERANO

Convencional - R$ 22,80


single product

SOBERANO FIV

Convencional - R$ 26,80
Sexado Fêmea - R$ 193,80