• Leite Zebu
  • Guzerá Leiteiro
single product

ATLAS

Convencional - R$ 26,00


single product

CAIM

Convencional - R$ 16,50
Sexado Fêmea - R$ 82,30

single product

CÁLICE

Convencional - R$ 20,00
Sexado Fêmea - R$ 88,00

single product

CID

Convencional - R$ 15,00


single product

EGEU

Convencional - R$ 14,50


single product

ESCOLHIDO

Convencional - R$ 15,50


single product

ESQUADRÃO

Convencional - R$ 16,50


single product

IPÊ

Convencional - R$ 14,50
Sexado Fêmea - R$ 82,30

single product

NAPOLE

Convencional - R$ 20,00


single product

PATRUS

Convencional - R$ 15,50


single product

PEQUI

Convencional - R$ 34,50
Sexado Fêmea - R$ 105,80

single product

RABI


Sexado Fêmea - R$ 91,50

single product

SULFO

Convencional - R$ 33,00
Sexado Fêmea - R$ 98,70

single product

TRONO

Convencional - R$ 46,00
Sexado Fêmea - R$ 184,00

single product

URIEL

Convencional - R$ 14,50